Ukratko o povijesnoj odjeći vezanoj za magistarski rad Vesne Zmaić, dipl. arheol, i vlasnika PRETAFINIRa, a pod naslovom REKONSTRUKCIJA ODJEVNIH PREDMETA I OPREME S KRAJA 16.ST. NA PRIMJERU UTVRDE ČANJEVO


Nakon višegodišnjih arheoloških i konzervatorskih radova na povijesnoj utvrdi Čanjevo (općina Visoko), osnovana je udruga „Praškocijeve haramije“ s ciljem daljnjeg istraživanja i popularizacije naše materijalne, povijesne i kulturne baštine.

Jedan od prvih projekata udruge bio je rekonstrukcija i prezentacija materijalne kulture s druge polovice 16. st., kada utvrda Čanjevo u sklopu vojne Krajine s vojnim posadama haramija i husara sudjeluje u borbama protiv osmanlijske vojske.

Kako bi se dobila što cjelovitija slika tog vremena i prilika, obuhvaćen je izgled domaće vojske haramija i husara, osmanlijskih snaga i civilnog stanovništva od najviših slojeva do običnog puka. Tako su istaknute sve razlike u karakteru nošnje dviju sukobljenih strana, osmanlijnske i europske vojske, ali i mnoge sličnosti među njima, kao posljedica međusobnih kulturoloških utjecaja, koji su se odrazili u civilnoj odjeći, oružju i vojnoj opremi.

Prikazani kostimi ukazuju na društvenu diferencijaciju u Hrvatskoj tokom 16. st. gdje uglednici raskošnom odjećom i vojnom opremom iskazuju svoj status i ekonomsku moć, za razliku od običnog puka čija je odjeća izvedena u jednostavnijoj formi i materijalu koji se u konstrukciji kroja, tehnici tkanja i veza projicirao na narodnu nošnju kasnijeg vremena i sve do danas može se prepoznati u tradicijskom kostimu seoskog stanovništva na ovim prostorima.

IZBOR FOTOGRAFIJA POVIJESNE ODJEĆE OBUHVAĆENE OVIM RADOM:

HUSARSKI ČASNIK

JANJIČAR

ŽENA IZ UGARSKE ILI HRVATSKE

TURKINJA

TURSKI DOSTOJANSTVENIK

TURSKI RATNIK

TURSKI RATNIK

PLEMENITI UGRIN ILI HRVAT

HARAMIJA

ODJEĆA I VOJNE ODORE S KRAJA 16.ST. NA PODRUČJU KONTINENTALNE HRVATSKE