POKLON BON 

1.       PRETAFINIR Poklon bon može biti izdan u vrijednosti od 300, 400, 500 i 600 kn.

2.       Poklon bon vrijedi 4 mjeseca od datuma kupnje.

3.       Kupac može kupovati sa Poklon bonovima robu iz cjelokupnog asortimana PRETAFINIRa bez ograničenja.

4.       Poklon bonom može se platiti cjelokupan iznos računa ili djelomičan iznos računa.

5.       Ukoliko iznos na Poklon bonu nije dostatan za podmirenje cijelog iznosa računa, ostatak se može podmiriti svim ostalim načinima plaćanja koja prodajno mjesto prihvaća.

6.       U slučaju da je vrijednost kupovine niža od vrijednosti Poklon bona, Kupac nema pravo na povrat novca.

Poklon bon se može iskoristiti u samo našem prodajnom prostoru na adresi Nova ves 1, Zagreb ili za kupnju na daljinu nakon davanja Poklon bona na uvid slanjem na adresu PRETAFINIRa.

 

OBVEZE PRETAFINIRa

Za PRETAFINIR obveza s naslova Poklon bonova nastaje u trenutku kada kupac Poklon bona uplati vrijednost Poklon bona. Na Poklon bonu se upisuje broj računa kojim  je plaćen. Ispunjenje potraživanja iz Poklon bona može zahtijevati njen donositelj (imatelj).

Obveza PRETAFINIRa s osnova Poklon bona prestaje prestankom valjanosti Poklon bona nakon isteka 4 mjeseca od dana izdavanja kao sredstva plaćanja za robu ili ako Poklon bon postane nevaljan iz razloga navedenih u ovim Općim uvjetima.

PRETAFINIR ne odgovara za gubitak Poklon bona te se u slučaju gubitka, uništenja ili isteka roka valjanosti Poklon bona ne može tražiti povrat novca ili bilo koja druga naknada štete.

PRETAFINIR neće Imatelju Poklon bona izvršiti povrat novca za vrijednost Poklon bona.

Na Poklon bon sa definiranim iznosima nije dozvoljeno ništa pisati, brisati, crtati niti popravljati.

PRETAFINIR može odbiti ispunjenje obveze iz Poklon bona, ako utvrdi da je Poklon bon krivotvoren ili da je rok trajanja istekao ili da je Poklon bon tako uništen da je nemoguće utvrditi njegov sadržaj.

PRAVA IMATELJA POKLON BONA

Ispunjenje obveze s naslova Poklon bona može zahtijevati donositelj Poklon bona za vrijeme trajanja roka Poklon bona u PRETAFINR prodajnom mjestu na adresi Nova ves 1 ili telefonskim pozivom na 0915173040 ili 01 4667890 za kupnju na daljinu, ili mailom pretafinir@pretafinir.hr. ali nakon što je Poklon bon predan na uvid.

Poklon bon vrijedi 4 mjeseca od datuma kupnje.

Rok iskorištenja Poklon bona je 4 (ćetiri) mjeseca od dana kupnje Poklon bona.

Poklon bon glasi na ime te je prenosiv uz zahtjev Kupca, koji se može podnijeti usmeno u trgovini ili emailom na pretafinir@pretafinir.hr.

Poklon bonovi se mogu kupiti u neograničenim količinama.

Kupac može kupovati sa Poklon bonovima robu iz cjelokupnog PRETAFINIR asortimana bez ograničenja.

Poklon bonom može se platiti cjelokupan iznos računa ili djelomičan iznos računa.

Ukoliko iznos na Poklon bonu nije dostatan za podmirenje cijelog iznosa računa, ostatak se može podmiriti svim ostalim načinima plaćanja koja prodajno mjesto prihvaća.

U slučaju da je vrijednost kupovine niža od vrijednosti Poklon bona, PRETAFINIR neće vratiti ostatak iznosa.

Jedan račun se može platiti s više Poklon bonova.

OSTALE ODREDBE

Kupac Poklon bona prihvaća ove Opće uvjete i pravila korištenja Poklon bona sa danom kupnje Poklon bona.

Opći uvjeti poslovanja s Poklon bonovima vrijede od dana donošenja i objavljeni su na internetskoj stranici www.pretafinir.hr.

Društvo pridržava pravo izmjene ovih Općih uvjet, odnosno ukidanja daljnje prodaje Poklon bonova u svakom trenutku, uz obavezu da imateljima omogući da istu iskoriste do njihovog roka valjanosti.

Sve sporove nastale vezano za ove uvjete i njihovu valjanost, ugovorne strane će riješiti sporazumno, a ako to nije moguće, tada ugovaraju nadležnost stvarno nadležnog suda u Zagrebu.

Opći uvjeti  stupaju na snagu i primjenjuju se danom donošenja.