Uvjeti korištenja

Opći uvjeti korištenja internetskih stranica www.pretafinir.hr

 

1. Definicije

2. Općenito

3. Promjena uvjeta

4. Oprema

5. Ponašanje krajnjeg korisnika

6. Intelektualno vlasništvo

7. Izjava o jamstvu i ograničenje odgovornosti

8. Nadzor

9. Privatnost

10. Licenciranje

11. Naknada štete

12. Prekid poslovnog odnosa

13. Žigovi, logotipi i ostali zaštićeni sadržaji

14. Sadržaj trećih strana

15. Prigovor Potrošača

16. Razno

 

1. Definicije

PRET-A-FINIR obrt za krojačke usluge pruža interaktivnu online uslugu putem Internet stranica na domeni www.pretafinir.hr, kojom upravlja PRET-A-FINIR obrt za krojačke usluge (u tekstu dalje kad se spominju zajedno – PRET-A-FINIR) na World Wide Web mreži (u tekstu dalje - "PRET-A-FINIR"). Usluga se sastoji od pružanja usluge kreiranja i izrade dnevne, radne i odjeće za slobodno vrijeme. Navedene usluge zajednički pruža PRET-A-FINIR obrt za krojačke usluge, pridružene tvrtke i treće strane. Pod pojmom „Internetske stranice“ u ovim Uvjetima korištenja podrazumijevaju se sve internetske stranice koje se nalaze unutar domene www.pretafinir-hr.

 

2. Općenito

Ovi Uvjeti korištenja propisuju uvjete i pravila koji se odnose na korištenje Internetskih stranica www.pretafinir.hr od strane Krajnjih korisnika. Korištenjem ovih Internetskih stranica (izuzev u slučaju prvog čitanja ovih Uvjeta), Krajnji korisnici iskazuju da se slažu s ovdje iznesenim uvjetima i pravilima te pristaju na korištenje Internetskih stranica, a PRET-A-FINIR u skladu s njima. Pravo Korištenja ovih Internetskih stranica osobno je pravo Krajnjeg korisnika, i ne može se ni na koji način prenositi na druge fizičke ili pravne osobe. Krajnji korisnik osobno je odgovoran za zaštitu povjerljivosti zaporki, na mjestima gdje one kao takve postoje. Krajnji korisnik je upoznat sa činjenicom da, iako je Internet općenito sigurna okolina, ponekad dolazi do prekida usluga, ili do događaja koji su izvan kontrole PRET-A-FINIR obrta za krojačke usluge. Stoga, PRET-A-FINIR obrt za krojačke usluge ne može biti odgovoran za bilo kakav gubitak podataka do kojeg može doći za vrijeme prijenosa informacija na Internetu. Iako je cilj PRET-A-FINIR obrta za krojačke usluge ove Internetske stranice učiniti dostupnom 24 sata dnevno i to 7 dana u tjednu. Krajnji korisnik se slaže i prihvaća da zbog razloga, koji su kako pod, tako i izvan kontrole PRET-A-FINIR obrta za krojačke usluge pristup Internetskim stranicama ponekad može biti u prekidu, privremeno nedostupan ili isključen. PRET-A-FINIR obrt za krojačke usluge zadržava pravo u bilo kojem trenutku izmijeniti ili ukinuti bilo koji segment poslovanja, uključujući, i bez ograničenja, sadržaj, vrijeme dostupnosti, kao i opremu potrebnu za pristup ili korištenje stranica. Nadalje, PRET-A-FINIR obrt za krojačke usluge može prestati slati bilo koji dio informacija, ili bilo koju vrstu informacija, može promijeniti ili ukinuti bilo koji način prijenosa podataka te može promijeniti brzine prijenosa podataka, kao i bilo koje njihove druge karakteristike. Korištenjem ovih Internetskih stranica izjavljujete da ste upoznati i suglasni s ovdje iznesenim uvjetima korištenja i pravilima. Ukoliko se s ovdje navedenim uvjetima korištenja i pravilima ne slažete, molimo vas da se suzdržite od uporabe ovih Internetskih stranica.

 

3. Promjena uvjeta

PRET-A-FINIR obrt za krojačke usluge zadržava pravo u bilo kojem trenutku, i bez prethodne obavijesti, ukoliko to smatra potrebnim, ukinuti ili izmijeniti bilo koji od ovdje navedenih Uvjeta korištenja i/ili Izjavu o povjerljivosti podataka. Takve izmjene mogu između ostalog uključivati uvođenje određenih naknada ili naplata. Stoga, savjetujemo korisnike da s vremena na vrijeme ponovo pročitaju informacije sadržane u Uvjetima korištenja i Izjavi o povjerljivosti podataka, a kako bi ostali informirani o takvim promjenama. Napominjemo da ukoliko dođe do promjene Uvjeta korištenja i Izjave o povjerljivosti podataka, i vi nastavite koristiti naše Internetske stranice, podrazumijeva se da prihvaćate Uvjete korištenja i Izjavu o povjerljivosti podataka koji su trenutno važeći. Bilo kakva izmjena ili brisanje uvjeta i pravila korištenja stupit će na snagu odmah nakon što bude objavljena na stranicama. Bilo kakvo korištenje ovih Internetskih stranica od strane Krajnjeg korisnika nakon takve obavijesti podrazumijevat će se kao prihvaćanje tih promjena.

 

4. Oprema

Krajnji korisnik je odgovoran za nabavu i održavanje svoje računalne opreme, uključujući sav softver i hardver koji posjeduje i koji koristi, kao i drugu opremu potrebnu za pristup i korištenje ovih Internetskih stranica te sve sa tim povezane troškove. PRET-A-FINIR obrt za krojačke usluge nije odgovoran za bilo kakva oštećenja opreme Krajnjeg korisnika koja mogu nastati kao posljedica korištenja ovih Internetskih stranica.

 

5. Ponašanje krajnjeg korisnika

Ove Internetske stranice, kao i bilo koje druge stranice, sada ili kasnije sadržane, ili na drugi način dostupne, putem vanjskih poveznica sa Internetskim stranicama www.pretafinir.hr privatno su vlasništvo. Sva međusobna komunikacija i interakcija koja se odvija putem ovih Internetskih stranica mora biti u skladu s ovim Uvjetima korištenja. Iako podržavamo i potičemo komunikaciju i međusobnu interakciju korisnika putem Internetskih stranica Internet-trgovina.com, zahtijevamo i očekujemo od svih korisnika da sve njihove aktivnosti u vezi s korištenjem ovih Internetskih stranica budu u skladu s pozitivnim propisima Republike Hrvatske. Krajnji korisnici ne smiju putem ovih Internetskih stranica objavljivati ili prenositi bilo kakve materijale koji ugrožavaju, ili na bilo koji način krše prava drugih, bilo kakav materijal koji je po svojoj prirodi nezakonit, ugrožavajući, uvredljiv, klevetnički, koji narušava ili ugrožava privatnost, koji je vulgaran, opscen, ili na drugi način nepoželjan u odmjerenoj komunikaciji, koji potiče na protupravne aktivnosti, ili na drugi način krši bilo koji propis te koji, bez izričitog, prethodnog, pismenog odobrenja PRET-A-FINIR obrt za krojačke usluge, sadrži oglašavanje ili ponudu bilo čijih proizvoda i usluga. Bilo kakvo ponašanje Krajnjih korisnika, koje prema diskrecijskoj ocjeni PRET-A-FINIR obrt za krojačke usluge ograničava ili onemogućuje bilo kojeg drugog Krajnjeg korisnika u korištenju ili uživanju u ovim Internetskim stranicama strogo je zabranjeno. Krajnji korisnik ne smije koristiti ove Internetske stranice za oglašavanje ili izvođenje bilo kakve komercijalne, vjerske, političke, ili nekomercijalne promidžbe, uključujući pozivanje korisnika ovih Internetskih stranica na to da postanu članovi druge online ili offline usluge, koja predstavlja direktnu ili indirektnu konkurenciju, ili potencijalu konkurenciju PRET-A-FINIR obrtu za krojačke usluge.

 

6. Intelektualno vlasništvo

Svi materijali koji se nalaze na www.pretafinir.hr internetskim stranicama ekskluzivno su pravo PRET-A-FINIR obrta za krojačke usluge, ili se koriste uz izričito odobrenje nositelja autorskih prava te nositelja prava na žigovima i/ili dizajnu. BILO KAKVO KOPIRANJE, DISTRIBUCIJA, PRIJENOS, OBJAVLJIVANJE, POVEZIVANJE, DUBINSKO POVEZIVANJE, ILI MIJENJANJE NA DRUGI NAČIN OVIH INTERNETSKIH STRANICA BEZ IZRIČITOG PISMENOG ODOBRENJA PRET-AFINIR-a STROGO JE ZABRANJENO! Bilo kakvo kršenje ovih uvjeta koje može imati za posljedicu povrede autorskih prava, prava žiga, ili prava kojeg drugog oblika intelektualnog vlasništva te može dovesti do pokretanja građanskih ili trgovačkih postupaka i/ili do kaznenog progona protiv počinitelja. Ove Internetske stranice sadrže materijale zaštićene autorskim pravom, žigom, dizajnom te druge informacije koje su pokrivene drugim pravima fizičkih ili pravnih osoba, uključujući, ali bez ograničenja na, tekstove, softver, fotografije, video materijale, grafiku, glazbu, zvuk, kao i cijeli sadržaj internetskih stranica www.pretafinir.hr, a u skladu s propisima Republike Hrvatske. PRET-A-FINIR obrt za krojačke usluge je nositelj autorskih prava u vezi s odabirom, koordinacijom, postavljanjem i unapređenjem takvog sadržaja, kao i prava u vezi s originalnim sadržajem. Krajnji korisnik ne smije mijenjati, objavljivati, prenositi, sudjelovati u prijenosu ili prodaji, stvarati izvedenice, ili na bilo koji način iskorištavati bilo koji sadržaj, u cijelosti ili djelomično. Krajnji korisnik može preuzimati, ispisivati i spremati materijale zaštićene autorskim pravom samo u svrhu svoje vlastite uporabe. Nije dozvoljeno kopiranje, redistribucija, ponovni prijenos, izdavanje ili komercijalno iskorištavanje preuzetog materijala bez izričitog pismenog odobrenja PRET-A-FINIR obrta za krojačke usluge i nositelja autorskog prava. Krajnji korisnik neće na ovim Internetskim stranicama postavljati, objavljivati, ili na drugi način činiti dostupnima bilo kakav materijal koji podliježe autorskom pravu, žigu, ili drugim pravima intelektualnog vlasništva, bez izričitog odobrenja nositelja tih prava. PRET-A-FINIR nema nikakvu obavezu izvješćivati Krajnjeg korisnika, ili mu pomagati odrediti da li je neki materijal podložan autorskom pravu. Krajnji korisnik je jedino i isključivo odgovoran za štetu koja može nastati povredama autorskih prava, zlouporabom žiga i drugih prava intelektualnog vlasništva, ili bilo kakvih problema nastalih u vezi s objavom takvih materijala. Postavljanjem materijala na bilo koji javno dostupni dio ovih Internetskih stranica, Krajnji korisnik jamči da je nositelj prava na tim materijalima izričito dao PRET-A-FINIR obrt za krojačke usluge besplatno, stalno, nepovratno, ne-ekskluzivno pravo i licencu za korištenje, reprodukciju, modificiranje, prilagođavanje, objavljivanje, prevođenje i distribuciju takvog materijala (djelomično ili u cijelosti) na području cijelog svijeta. Krajnji korisnik također daje drugim krajnjim korisnicima pravo pristupanja, pregledanja, spremanja ili reprodukcije tog materijala njihovu za vlastitu uporabu. Time Krajnji korisnik daje pravo PRET-A-FINIR obrtu za krojačke usluge mijenjati, kopirati, objaviti i distribuirati bilo koji materijal koji Krajnji korisnik učini dostupnim na ovim Internetskim stranicama. Uvjeti navedeni u ovom Poglavlju se jednako odnose u korist PRET-A-FINIR obrta za krojačke usluge, kao i njenih podružnica, povezanih društava i trećih pružatelja usluga i licenciranih društava, i svako od njih ima pravo direktno i u vlastito ime provoditi te uvjete.

 

7. Izjava o jamstvu i ograničenje odgovornosti

KRAJNJI KORISNIK SE IZRIČITO SLAŽE DA JE KORIŠTENJE OVIH INTERNETSKIH STRANICA ISKLJUČIVO NA ODGOVORNOST KRAJNJEG KORISNIKA. NI PRET-A-FINIR OBRT ZA KROJAČKE USLUGE, NJENE PODRUŽNICE, KAO NI JEDAN OD NJIHOVIH ZAPOSLENIKA, AGENATA, TREĆIH PRUŽATELJA USLUGA ILI LICENCIRANIH TVRTKI NE JAMČE DA UPORABA OVE INTERNETSKE STRANICE NEĆE BITI PREKINUTA, ILI DA ĆE BITI BEZ GREŠAKA; NITI JAMČE ZA (I) POSLJEDICE KOJE MOGU NASTATI UPORABOM OVE INTERNETSKE STRANICE, ILI (II) ZA TOČNOST, POUZDANOST ILI SADRŽAJ BILO KOJE INFORMACIJE, USLUGE ILI ROBE DANE PREKO OVIH INTERNETSKIH STRANICA. OVA IZJAVA O ODGOVORNOSTI ODNOSI SE NA SVE ŠTETE, ILI MOGUĆE OZLJEDE UZROKOVANE BILO KAKVIM LOŠIM OSOBINAMA, GREŠKOM, IZUZEĆEM, PREKIDOM, BRISANJEM, KVAROM, KAŠNJENJEM U RADU ILI PRIJENOSU, RAČUNALNIM VIRUSOM, PREKIDOM U KOMUNIKACIJSKOJ LINIJI, KRAĐOM, UNIŠTENJEM ILI NEOVLAŠTENIM PRISTUPOM, PROMJENAMA ILI ZLOUPORABOM ZAPISA, RASKIDOM UGOVORA, NEPRIKLADNIM PONAŠANJEM, NEMAROM, ILI BILO KAKVOM DRUGOM RADNJOM. KRAJNJI KORISNIK IZRIČITO POTVRĐUJE DA PRET-A-FINIR NIJE ODGOVORAN ZA UVREDLJIVO, NEPRIKLADNO ILI PROTUZAKONITO PONAŠANJE DRUGIH KORISNIKA ILI TREĆIH STRANA TE DA RIZIK OD ŠTETA KOJI MOŽE NASTATI KAO POSLJEDICA NAVEDENOG U POTPUNOSTI LEŽI NA KRAJNJEM KORISNIKU. NI U KOJEM SLUČAJU PRET-A-FINIR, ILI DRUGA FIZIČKA ILI PRAVNA OSOBA UKLJUČENA U STVARANJE, PROIZVODNJU ILI DISTRIBUCIJU OVIH INTERNETSKIH STRANICA, ILI S NJIMA POVEZANOG SADRŽAJA, KAO I BILO KOJI SOFTVER, NEĆE BITI ODGOVORNI ZA BILO KAKVU ŠTETU KOJA MOŽE NASTATI KAO POSLJEDICA KORIŠTENJA, ILI ZBOG NEMOGUĆNOSTI KORIŠTENJA OVIH INTERNETSKIH STRANICA. KRAJNJI KORISNIK IZRIČITO POTVRĐUJE DA SE UVJETI OVOG POGLAVLJA ODNOSE NA CJELOKUPAN SADRŽAJ OVIH INTERNETSKIH STRANICA. UZ PRETHODNO NAVEDENE UVJETE, NI PRET-A-FINIR NITI NJENE PODRUŽNICE, PRUŽATELJI INFORMACIJA, ILI PARTNERI KOJI UREĐUJU SADRŽAJ, NEĆE BITI ODGOVORNI, BEZ OBZIRA NA UZROK ILI TRAJANJE, ZA BILO KOJE POGREŠKE, NETOČNOSTI, ILI DRUGE NEDOSTATKE, NEPRIKLADNOST ILI NEIZVORNOST, INFORMACIJA KOJE SE NALAZE NA OVIM INTERNETSKIM STRANICAMA, KAO I ZA BILO KAKVO KAŠNJENJE ILI PREKID U PRIJENOSU INFORMACIJA DO KRAJNJEG KORISNIKA, ZA BILO KAKVA POTRAŽIVANJA ILI GUBITKE KOJI IZ TOG PROIZLAZE. NITI JEDNA OD GORE NAVEDENIH STRANA NEĆE BITI ODGOVOR ZA BILO KAKVA POTRAŽIVANJA ILI GUBITKE TREĆE STRANE, UKLJUČUJUĆI I IZGUBLJENU DOBIT. PRET-A-FINIR NIJE ODGOVORAN ZA BILO KAKAV SADRŽAJ KOJI KORISNIK, PRETPLATNIK, ILI NEOVLAŠTENI KORISNIK MOŽE POSTAVITI NA OVE INTERNETSKE STRANICE. BILO KAKAV SADRŽAJ KOJI JE POSTAVLJEN, A KOJI JE ILI SE MOŽE SE SMATRATI NEPRIKLADNIM MOŽE U SVAKOM TRENUTKU BITI UKLONJEN OD STRANE PRET-A-FINIR. PRET-A-FINIR ZADRŽAVA PRAVO PROMJENE, PRILAGOĐAVANJA, IZMJENE, BRISANJA ILI UKLANJANJA BILO KOJEG SADRŽAJA ZA KOJI OCJENI DA JE NEPRIKLADAN.

 

8. Nadzor

PRET-A-FINIR obrt za krojačke usluge, ima pravo, ali ne obavezu, u svakom trenutku nadzirati sadržaj na ovim Internetskim stranicama, uključujući bilo koje chat sobe i forume koji bi mogli biti sadržani kao dio ovih Internetskih stranica, a kako bi osigurala sukladnost i poštivanje ovih Uvjeta korištenja, kao i bilo kojih drugih pravila propisanih od strane PRET-A-FINIR obrta za krojačke usluge, kao i sukladnost s bilo kojim odgovarajućim zakonom, propisom ili drugim aktom. Bez ograničenja od prethodno navedenih stavki, ICT Servis j.d.o.o. zadržava pravo uklanjanja bilo kojeg materijala koji prema vlastitoj diskrecijskoj ocjeni, nađe da nije u sukladnosti s ovdje postavljenim pravilima, ili za koji pronađe da je na drugi način upitan.

 

 

9. Privatnost

Krajnji korisnik potvrđuje da su sve diskusije, ocjene, komentari, privatne poruke, chat sobe i/ili drugi načini slanja poruka ili međusobnog komuniciranja (u tekstu dalje – Zajednice) javne a ne privatne prirode, i da stoga djelatnici PRET-A-FINIR obrta za krojačke usluge mogu nadzirati komunikacije Krajnjih korisnika bez njihovog znanja i eksplicitnog dopuštenja. Kako PRET-A-FINIR obrt za krojačke usluge ne kontrolira ili autorizira sadržaj, poruka ili informacija koje se mogu naći u bilo kojim Zajednicama, stoga PRET-A-FINIR obrt za krojačke usluge specifično niječe bilo kakvu odgovornost u svezi Zajednica i za bilo kakve radnje koje su posljedica sudjelovanja Krajnjeg korisnika u bilo kojoj od Zajednica, uključujući odgovornost za moguće sporne sadržaje. Bilo kakva komunikacija koju Krajnji korisnik objavi na PRET-A-FINIR sustavu (bilo da se radi o chat sobi, grupi za diskusiju, forumu ili slično) se smatra da nije povjerljiva. Ako određene web stranice dozvoljavaju objavu komunikacija koje će PRET-A-FINIR obrt za krojačke usluge tretirati kao povjerljive, ta činjenica će biti navedena na tim stranicama. Objavljivanjem komentara, poruka ili drugih informacija na ovoj Internetskoj stranici, Krajnji korisnik daje PRET-A-FINIR obrtu za krojačke usluge pravo korištenja tih komentara, poruka ili informacija u svrhu promocije, oglašavanja, istraživanja tržišta, ili bilo koju drugu pravno dozvoljenu namjenu. Za više informacija pogledajte Izjavu o povjerljivosti podataka PRET-A-FINIR obrt za krojačke usluge i stranica www.pretafinir.hr.

 

10. Licenciranje

Objavom na ili putem ovih Internetskih stranica Krajnji korisnik je

PRET-A-FINIR obrtu za krojačke usluge dao besplatnu, pravno valjanu, nepovratnu i neekskluzivnu licencu za uporabu, reprodukciju, mijenjanje, objavljivanje, prilagođavanje, prevođenje, distribuciju, provođenje i prikazivanje te komunikacije, same ili kao dijela veće cjeline, u bilo kojem obliku, na bilo kojem mediju ili putem bilo koje tehnologije, bilo poznate ili kasnije razvijene, te dijeljenje takvih prava s višestrukim djeliteljima te licencije.

 

11. Naknada štete

Krajnji korisnik se slaže da će obeštetiti, i neće smatrati odgovornim PRET-A-FINIR obrt za krojačke usluge, njene podružnice, njihove odgovorne osobe, zaposlenike i agente, od svih zahtjeva za naknadom štete i troškova, uključujući troškove pravnog zastupanja, a koji mogu nastati uporabom ovih Internetskih stranica od strane Krajnjeg korisnika.

 

12. Prekid poslovnog odnosa

PRET-A-FINIR obrt za krojačke usluge može raskinuti poslovni odnos s bilo kojim svojim Krajnjim korisnikom u bilo kojem trenutku. PRET-A-FINIR zadržava pravo trenutno ukinuti bilo koje zaporke, ili korisničke račune Krajnjeg korisnika u slučaju bilo kakvog ponašanja Krajnjeg korisnika koje PRET-A-FINIR obrt za krojačke usluge., prema svojoj diskrecijskoj ocjeni, smatra da je neprihvatljivim, kao i u svakom slučaju nepoštivanja ovih Uvjeta od strane Krajnjeg korisnika. U slučaju ukidanja zaporki ili Korisničkih računa uvjeti Poglavlja 3, 5, 6, 7, 10, 11 i 12 neće prestati vrijediti između Krajnjeg korisnika i ICT Servis j.d.o.o. za usluge i trgovinu.

 

13. Žigovi

PRET-A-FINIR obrt za krojačke usluge je registrirani žig tvrtke PRET-A-FINIR obrt za krojačke usluge te su stoga sva prava u odnosu na ovaj žig time izričito pridržana. Ako nije drugačije navedeno, svi drugi žigovi koji se pojavljuju na PRET-A-FINIR intelektualno su vlasništvo su njihovih nositelja.

 

14. Sadržaj trećih strana

PRET-A-FINIR obrt za krojačke usluge, slično kao i pružatelji Internetskih usluga (ISP), distributer je (a ne izdavač) sadržaja koji pribavljaju treće strane i Krajnji korisnici. Prema tome, ICT Servis j.d.o.o. nema više uređivačke kontrole nad tim sadržajem nego što je ima javna knjižnica, knjižara ili kiosk. Bilo kakva mišljenja, savjeti, izjave, usluge, ponude, ili druge informacije ili sadržaj postavljeni od trećih strana, uključujući javne pružatelje informacija, ili bilo koje krajnje korisnike, dolaze od odgovarajućih autora ili distributera, a ne od PRET-A-FINIR obrt za krojačke usluge. Ni PRET-A-FINIR obrt za krojačke usluge niti bilo koji treći pružatelj informacija ne jamči za točnost, potpunost, ili korisnost bilo kojeg sadržaja, kao ni njegove mogućnosti prodaje ili prikladnosti za bilo koju određenu namjenu. U mnogim slučajevima, sadržaj koji je dostupan na ovim Internetskim stranicama predstavlja mišljenja i ocjene odgovarajućeg pružatelja informacija, krajnjeg korisnika, ili drugog korisnika koji nije u ugovornom odnosu s PRET-A-FINIR obrt za krojačke usluge. PRET-A-FINIR obrt za krojačke usluge ne autorizira te informacije te stoga ne može biti odgovorna za točnost ili pouzdanost bilo kojeg mišljenja, savjeta, ili izjave koja je objavljena na ICT Servis internetskim stranicama, od strane bilo koga tko nije ovlašteni PRET-A-FINIR zaposlenik, ili koji ne djeluje po službenoj dužnosti. Ni pod kojim uvjetima PRET-A-FINIR obrt za krojačke usluge neće biti odgovoran za bilo kakav gubitak ili štetu nastalu tim što se krajnji korisnik oslonio na informacije dobivene putem PRET-A-FINIR sustava. Na Krajnjem korisniku leži sva odgovornost ocijeniti točnost, kompletnost ili korisnost bilo koje informacije, mišljenja, stava, savjeta ili drugog sadržaja koji je dostupan putem PRET-A-FINIR obrta. PRET-A-FINIR obrt za krojačke usluge sadrži veze na web stranice trećih strana koje održavaju drugi pružatelji sadržaja. Ove veze su postavljene samo radi praktičnosti, a ne kao potvrda od PRET-A-FINIR obrt za krojačke usluge sadržaja na stranicama trećih strana, i time PRET-A-FINIR obrt za krojačke usluge izričito negira bilo kakvu povezanost sa sadržajem ili točnošću materijala na internet stranicama trećih strana. Ako krajnji korisnik odluči pristupiti web stranicama trećih strana, on to čini na vlastitu odgovornost. Ako nemate potpisani ugovor s PRET-A-FINIR obrtom za krojačke usluge koji vam izričito dozvoljava da to učinite, ne smijete postaviti poveznicu na www.pretafinir.hr internetske stranice s bilo koje druge internetske stranice. PRET-A-FINIR obrt za krojačke usluge zadržava pravo povući svoju dozvolu za postavljanje bilo koje poveznice u bilo kojem trenutku, a prema vlastitoj diskrecijskoj ocjeni.

 

15. Prigovor Potrošača

OBAVIJEST O NAČINU PODNOŠENJA PRIGOVORA POTROŠAČA Sukladno čl. 8 st. 2 Zakona o zaštiti potrošača (Nar. Nov., br. 79/07., 125/07. – isp., 79/09 i 89/09. isp.) obavještavamo potrošače da prigovor na kvalitetu naših usluga mogu dostaviti u pisanom obliku na adresu: 

Nova ves 1,

Zagreb

Hrvatska

Ili ELEKTRONIČKIM PUTEM na : pretafinir@pretafinir.hr

Odgovor na Vaš prigovor dat ćemo u pisanom obliku najkasnije 15 dana od dana primitka prigovora. Napominjemo da na anonimne prigovore nećemo odgovarati.

Molimo da nastojite na jasan i jednostavan način opisati problem s kojim ste suočeni. Za reklamacije ima i obrazac koji se nalazi u uvjetima dostave. Molimo Vas da u prigovoru navedete svoje podatke: Ime i prezime: Adresa za dostavu odgovora: Kontakt broj:

 

16. Razno

Naslovi poglavlja korišteni u ovim Uvjetima korištenja služe samo radi lakše orijentacije, i ni na koji način ne utječu na tumačenje teksta koji je u njima. Ukoliko nadležni sud pronađe da je bilo koja stavka ovih Uvjeta ništava, takva ništavost neće utjecati na valjanost bilo koje druge odredbe ovih Uvjeta, i preostali dijelovi ovih Uvjeta će ostati na snazi. Ukoliko bilo koja strana ne iskoristi svoja prava iz ovog Uvjeta, to se neće smatrati odricanjem ili gubitkom tih prava, kao ni bilo kojih drugih ovdje navedenih prava. Sjedište PRET-A-FINIR obrt za krojačke usluge je u Zagrebu, u Republici Hrvatskoj. Pravni sporovi koji mogu nastati, kao posljedica korištenja ovih Internetskih stranica (osim ako posebnim ugovorom nije drugačije navedeno) u nadležnosti su suda u Zagrebu, i rješavaju se u skladu s pozitivnim propisima Republike Hrvatske. Korištenjem ovih Internetskih stranica Krajnji korisnik pristaje da je bilo koji spor ili zahtjev, proizašao iz, ili koji je u vezi s ovim Uvjetima, ili u vezi s njihovim provođenjem, u nadležnosti suda u Zagrebu."